Bezpečnostní prvky jsou neodmyslitelnou a nezbytnou součástí strojů a zařízení v průmyslu, ve stavebnictví a veřejné dopravě.

Bezpečnostní kontaktní prvky spolu s vyhodnocovacími jednotkami tvoří ucelené bezpečnostní systémy na vysoké technické úrovni, které jsou vyvíjeny a certifikovány na základě platných evropských norem.

Technické řešení

Lišty

Bezpečnostní kontaktní lišta se skládá z kontaktního pásku a speciálního gumového profilu. Nabízíme komplexní sortiment různých typů gumových profilů včetně příslušenství. Hotová bezpečnostní lišta reaguje již na nepatrný tlak a předává signál dále bezpečnostní spínací jednotce. Tento systém funguje na principu klidového proudu.

 • chrání osoby i technická zařízení
 • splňuje EN normy
 • jednoduchá kompletace
 • vodotěsné
 • variabilní ideální doplněk i do stávajících zařízení

Popis funkce:
Dva kontaktní elementy, opatřené odporem 8,2 kOhm, jsou drženy v určité definované vzdálenosti od sebe. Působením tlaku na horní kontaktní plochu dojde k dotyku obou kontaktních ploch a odpor 8,2 kOhm bude přemostěn. Spínací jednotka kontakt vyhodnotí.

Rohože

Bezpečnostní kontaktní rohože jsou využívány pro spínací a bezpečnostní aplikace. Vyznačují se vysokou prahovou citlivostí a robustní konstrukcí. Kontaktní rohože lze obdržet v nejrůznějších formách a provedeních včetně kompletního příslušenství pro montáž. Jsou využívány k detekci osob nebo věcí uvnitř určité definované plochy. Slouží k zajištění nebezpečných zón a tím k ochraně osob nebo pouze jako spínací element pro komfortní aplikace.
 

 • zjišťování osob a věcí pohybujících se v nebezpečném prostoru
 • jako zábrana nebezpečným situacím
 • zastavení nebezpečných pohybů
 • ideální plošné zabezpečení
 • splňují EN normy
 • robustní a pevné
 • vysoká odolnost proti znečištění a poškození
 • jednoduchá montáž
 • bezúdržbové

Popis funkce:
Funkce kontaktní rohože odpovídá funkci jednoduchého elektrického spínače. Vstoupením nebo zatížením povrchu rohože se dvě paralelní kontaktní plochy přitisknou k sobě, čímž se uzavře elektrický obvod.

Bezpečnostní prvky

Parametry