Těsnící límce 
Těsnící límec je ochranné zařízení vratového otvoru. Je instalován na vnější obvodový plášť. Slouží k utěsnění otvoru, který je určen pro vykládku a nakládku zboží a výrobků. Zajišťuje ochranu zboží a jeho manipulaci v chráněném prostědí bez ohledu na vnější povětrnostní podmínky.

Vyrovnávací můstky
Vyrovnávací můstek je zařízení, které slouží k vyrovnání výškových rozdílů ložné plochy nákladního automobilu a překládací rampy nebo podlahy nákladového prostoru. Osazuje se na vnější okraj nakládací rampy, případně vratového otvoru. Po zvednutí můstku do nejvyšší polohy, vyjetí nebo vyklopení lišty dosedne můstek na ložnou plochu auta. Tím zajistí propojení objektu a nakládané ložné plochy a umožní rychlou a bezpečnou manipulaci s materiálem a zbožím. Nejčastější použití je v průmyslových objektech - výrobní haly, sklady, logistická centra.

Těsnící límce a vyrovnávací můstky

Parametry